Green-Career-logoonwhitebgGünümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi, bize ve gelecek nesillerimize zarar veren tehlikeli iklim değişikliği ile doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesidir. Bu tehdidin üstesinden gelmek için önümüzdeki on yıllar boyunca küresel sera gazı emisyonlarını keskin bir şekilde azaltmamız gerekir ki bu da, hayat tarzımızda yenilikçi çözümler gerektirir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre yeşil işler; ekonomileri, kuruluşları, işyeri ve iş piyasalarını düşük karbonlu, sürdürülebilir ekonomiye dönüştüren temel araçlardan birisidir. Yeşil işler, işletmelerin çevresel etkilerini azaltır; ayrıca enerji ve ham madde ihtiyacını azaltmaya, sera emisyonlarından kaçınmaya, atıkları ve kirliliği en aza indirgemeye, temiz su, yiyecek ve doğadan alınan diğer faydalar gibi ekosistem hizmetlerinin tedariğine katkıda bulunur.

Mevcutta, Avrupa’da ve dünyada gelecekteki genç çalışanlara yönelik birçok yeşil iş bulunmaktadır. Bu işler; yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgar enerjisi teknisyenliği, fotovoltaik tesisatçılığı, ekolojik turizm danışmanlığı, atık su uzmanlığı gibidir. 2030 yılına kadar dünyadaki gençler için milyonlarca yeni iş olacaktır. ILO’ya göre sadece biyoyakıt için, önde gelen dört ülke olan Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin’de 1.2 milyon çalışan istihdam edilecektir. Uzmanlara göre, yeni yatırımlar lise mezunlarından doktora sonrası araştırmacılara kadar geniş bir yelpazedeki gençler için iş yaratacaktır.

 

searchforgreenjobs

Yeşil Kariyer projesi, doğru meslek veya uzmanlık alanı arayan gençler arasında yeşil işleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje;

  • Yeşil iş olanakları hakkında gençleri bilgilendirecek,
  • Yetenekleriyle uyuşan doğru yeşil meslekleri bulmalarında gençlere yardımcı olacak,
  • Kariyer planlama araçlarının kullanımında gençlere yardımcı olacaktır.

Proje, mevcut kaynakları ve Avrupa’da seçilen ülkelerin analizlerini kullanarak, geleceğin çalışanları ve potansiyel iş verenleri için rehber ve web aracı üretecektir.

Aramaya Şimdi Başlayın: